BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiriler değerlendirilmek üzere sözel veya poster olmak üzere 2 şekilde gönderilebilecektir.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online bildiri sistemi aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri son gönderim tarihi : 20 Ocak 2023

YAZIM KURALLARI

 • Özetler online bildiri formu aracılığıyla toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle ve kısaltılmadan yazılmalıdır. Örn. Emre Yıldırım
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn. Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) Örn. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
 • Özette yer alan tablo veya resim sayısı en fazla 2 adet olmalıdır.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştır­macılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak, e-mail aracılığıyla gönderilecek olup, bildiri sa­hiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

SUNUM BİLGİLERİ

Sözlü Bildiriler

 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
 • Slaytların 16*9 formatında hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Sunularınızın elektronik ortamda hazırlanmasına özen gösteriniz.

Poster Bildiriler

 • Posterinizi size verilecek olan poster numarasıyla, e-poster olarak yayınlanacaktır. Posterinizi dikey olarak hazırlamanız gerekmektedir.