KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanları

Dr. Şefik İĞDEM

Dr. Nuri KARADURMUŞ

Dr. Şefik HOŞAL

BİLİMSEL SEKRETARYA

Dr. M. Ali Nahit ŞENDUR

Dr. Ömür KARAKOYUN ÇELİK

Dr. Evren ERKUL

BAŞ BOYUN KANSERLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Mustafa ÖZDOĞAN

İkinci Başkan
Dr. Mustafa CENGİZ

Genel Sekreter
Dr. Şefik HOŞAL

Sayman
Dr. Hakan KORKMAZ

Üyeler
Dr. Ömür KARAKOYUN ÇELİK
Dr. Şefik İĞDEM
Dr. Feyyaz ÖZDEMİR
Dr. Ahmet Ömer İKİZ
Dr. Sercan AKSOY